Frisk Utvikling er et nytt selskap bestående av Din Utvikling, Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS og Konsulentgruppen Frisk.

Fire virksomheter har slått seg sammen til ett samlet kompetansemiljø, FRISK UTVIKLING, og blir dermed den toneangivende leverandøren i Norge innen arbeidsmarkedstiltak, omstilling, arbeidsrettede helsetjenester og HMS. Det norske selskapet Credo Partners blir med på satsingen.

Felles for retningene arbeidsmarkedstiltak, omstilling, spesialiserte helsetjenester og bedriftshelsetjenester er bistanden som gis for at mennesker skal fungere i arbeidslivet – hver for seg og sammen. FRISK UTVIKLING etableres som en ny nasjonal totalleverandør innenfor disse tjenestene for offentlige og private virksomheter.

For firma- og tjenesteinformasjon, vennligst besøk våre nettsider.