Frisk utvikling

Frisk Utvikling leverer tjenester innen arbeidsinkludering, spesialist- og bedriftshelse, HMS, medisinske klinikker, medisinsk forskning og organisasjonsutvikling. Vi jobber hver dag for å bedre folks helse og få flere ut i arbeid, og det mest verdifulle vi gjør er å gi flere muligheten til å jobbe.

For individet

Vi erfarer at alle ønsker å bidra til samfunnet og fellesskapet. Vårt oppdrag er å se, forstå og tilrettelegge for potensialet som bor i hver enkelt, slik at flest mulig kan delta og lykkes i arbeidslivet.

Gjennom veiledning, behandling, kurs, opplæring og kompetansevridning jobber vi for å tette gapet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets behov.

VISSTE DU AT: Om samfunnet klarer å få 1000 personer fra dagpenger til arbeid, vil vi spare 227 millioner kroner i trygd og øke skatteinntektene med 95 millioner kroner (Finansdepartementet, 2016)?

For arbeidslivet

Frisk Utvikling har 500 ansatte over hele landet som på ulike måter samarbeider med norske arbeidsgivere. Vi kjenner dermed arbeidslivets behov, muligheter og utfordringer, og gjennom våre selskaper bidrar vi blant annet til organisasjonsutvikling, rekruttering av riktige medarbeidere og økt arbeidsnærvær.

VISSTE DU AT: Om vi reduserer andelen som står utenfor arbeidslivet med 5 % vil samfunnet oppnå en gevinst på 1,5 milliarder kroner (Spekter, 2017)?

For samfunnet

I samarbeid med NAV, arbeidslivet og helseforetakene bidrar Frisk Utvikling til økt arbeidsaktivitet og samfunnsdeltakelse. I fellesskap skaper vi nytenkning og utvikling innen våre fagfelt, blant annet gjennom utprøving av nye medisinske behandlingsmetoder og nye tilnærminger til arbeidsinkludering.

Vårt arbeid betyr mye for den enkelte, og mye for Norge. Bare siden 2015 har norske tiltaksbedrifter, gjennom å hjelpe folk ut i arbeid, bidratt til årlige besparelser på 8 milliarder kroner for den norske stat.

Når mennesker lykkes, lykkes Norge. Og vi.

VISSTE DU AT: For hver dag du reduserer sykefraværet, reduseres kostnaden for virksomheten i snitt med 3000 kroner (Sintef 2010)?

Våre virksomheter

Frisk Utvikling er et norsk selskap med norske eiere. Våre ansatte, ledere og eiere er mennesker med et genuint engasjement for vårt samfunnsbidrag. Vi leverer tjenester innen arbeid og helse gjennom våre fire virksomheter.

Bilde

Din Utvikling jobber med arbeidsinkludering gjennom individuell oppfølging og arbeidsmarkedskurs.

Bilde

Oppfølgingsenheten Frisk jobber med arbeidsinkludering gjennom avklaring og arbeidsrettet rehabilitering.

Bedriften er også en betydelig leverandør av spesialisthelsetjenester.

Bilde

Frisk Helse er en ledende leverandør av bedriftshelsetjeneste til privat og offentlig sektor. Selskapet har også medisinske klinikker med et tverrfaglig kompetansemiljø innen allmennhelsetjenester, forebyggende helsekontroller og medisinsk forskning.